Dịch vụ tư vấn an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc thực hiện tại Doanh nghiệp chỉ được thực hiện thành công khi hội tụ đầy đủ các điều kiện sau:

  • Là mong muốn của Ban Giám Đốc thông qua sự phù hợp, tương thích đối với chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp;
  • Nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn của Ban Giám Đốc;
  • Quản lý cấp trung là những người thực hiện chính, đóng vai trò then chốt
  • Sự tham gia của toàn bộ nhân viên trong tổ chức doanh nghiệp;
  • Xây dựng trên nền tảng hành vi và nhận thức con người nên cần thời gian để phát triển
     

Liên kết nhanh