Công ty TNHH MTV Dòng Kẻ hân hạnh gửi đến các bạn bộ tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dành cho cấp quản lý (Nhóm 1, theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH).

Vào ngày 1/7/2016 tới đây, Luật An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) sẽ chính thức có hiệu lực cùng với Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường. Sau khi Nghị định có hiệu lực, Thông tư 27/2013 sẽ hết hiệu lực tuy nhiên nội dung huấn luyện dành cho cấp quản lý sẽ không thay đổi nhiều. Và để giúp các bạn cập nhật các thay đổi này, chúng tôi cũng đã sử dụng các thông tin và nội dung của Luật ATVSLĐ để biên soạn tài liệu này. Chúng tôi hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong công tác đào tạo và huấn luyện ATVSLĐ cho cấp quản lý tại cơ sở.

Vui lòng truy cập các đường link bên dưới để download bộ tài liệu:

- Phiên bản tiếng Việt: https://goo.gl/mD9Cek

- Phiên bản tiếng Anh: https://goo.gl/vyJzEr

Mọi góp ý xin vui lòng gửi email đến: Nguyen-Trinh-Bach.Nhan@theliner.com.vn

Trân trọng.

Tin tức khác