ỨNG DỤNG BỘ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

1. Đặt vấn đề:

Những năm trở lại đây (2011 – 2013), công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại Việt Nam có những chuyển biến tích cực và thay đổi to lớn. Những chuyển biến và thay đổi đó trước hết là kết quả đến từ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các chính sách và hoạt động quản lý, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động tại các doanh nghiệp.

Sự quan tâm đó được thể hiện thông qua hàng loạt các văn bản, tài liệu luật pháp mới hoặc được cập nhật liên quan đến quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp ra đời trong ba năm vừa qua, đặc biệt trong năm 2013. Các văn bản, tài liệu luật pháp ngoài việc thể hiện tính nhân văn trong nỗ lực đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, quyền lợi của người sử dụng lao động mà còn rõ ràng và chi tiết hơn trong các đường lối, chính sách và hướng dẫn. Ngoài ra, một số nội dung quản lý được cập nhật và phù hợp với các mô hình quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp hiện đại đang được áp dụng trên thế giới.

Bên cạnh những chuyển biến và thay đổi đến từ hành lang pháp lý như nói trên, sự thay đổi rất tích cực trong nhận thức và cam kết của người sử dụng lao động cũng là những tín hiệu đáng mừng và thực tế đã đóng góp không nhỏ trong việc duy trì các thành tích trong quản lý an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, hoạt động quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn những bài toán rất hóc búa cần tìm lời giải để nâng cao tính hiệu quả hoạt động quản lý, đồng thời khích lệ và gia tăng sự tham gia của người lao động, tạo tiền đề xây dựng văn hóa an toàn doanh nghiệp và mở rộng phạm vi ra các hoạt động ngoài công việc bao gồm an toàn giao thông, an toàn cho trẻ em…vv.

Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có rất nhiều các mô hình quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc đã ra đời và chứng minh tính hiệu quả khi đi vào hoạt động. Một trong những yếu tố đã góp phần vào thành công của các mô hình quản lý nói trên đó là: Quản lý an toàn & sức khỏe dựa trên yếu tố hành vi con người (tên tiếng Anh: Behavior-Based Safety – BBS).

Mô hình BBS có thể coi là một công cụ hữu hiệu, hoạt động song song với các công cụ quản lý an toàn đã và đang được áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam. Công cụ này góp phần ổn định và làm bền vững hoạt động quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bởi sự tác động và ảnh hưởng xuyên suốt trong toàn bộ tổ chức nhân sự của doanh nghiệp. Là công cụ nhằm chủ động thay đổi nhận thức và hành vi, BBS không yêu cầu chi phí đầu tư về tài chính nên nó được coi là một trong những giải pháp phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong khuôn khổ Chương trình Hội thảo Khoa học về “Các giải pháp an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – Khu vực miền Trung”, chúng tôi xin được phép giới thiệu và trình bày “Ứng dụng bộ công cụ phát triển năng lực, tiêu chuẩn lãnh đạo, kỹ năng và hành vi lãnh đạo trong xây dựng, vận hành và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc”. Bộ công cụ này được coi là nguyên lý hoạt động của mô hình BBS và đã được áp dụng thí điểm và triển khai thành công tại hai doanh nghiệp Việt Nam, đó là Công ty TNHH & TMDV Tân Hiệp Phát (THP Group) và Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật (VJG).

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp và xây dựng từ các đại biểu để bộ công cụ ngày càng hoàn thiện, phát huy tối đa tính hiệu quả khi áp dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn bộ công cụ và mô hình BBS sẽ được nhiều doanh nghiệp Việt Nam phổ biến và áp dụng, chúng tôi tin rằng những thay đổi, hiệu ứng dây chuyền từ mô hình không chỉ cải thiện thành tích quản lý và thực hành an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe tại nơi làm việc mà còn góp phần thay đổi nhận thức và ý thức an toàn của người dân Việt Nam trong công việc và đời sống hàng ngày.

Tin tức khác