Phản hồi website

Với mục đích không ngừng cải thiện chất lượng website, chúng tôi luôn lắng nghe những phản hồi từ các bạn.

Những phản hồi rất có giá trị với chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi rất tiếc không thể trả lời tất cả phản hồi cho từng cá nhân. Những phản hồi không liên quan đến website, mời bạn vui lòng gửi email trực tiếp đến chúng tôi – info@theliner.com.vn.

Những mục đánh dấu (*)

  • 0