prev
next

Sự kiện: Chương trình huấn luyện “Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro An toàn & Sức khoẻ tại nơi làm việc” tổ chức tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Thời gian thực hiện: 25 & 26/09/2014

Chi tiết

Sự kiện: Chương trình huấn luyện “Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro An toàn & Sức khoẻ tại nơi làm việc” tổ chức tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Thời gian thực hiện: 25 & 26/09/2014

Phối hợp tổ chức cùng Ban Quản Lý KCN VSIP