prev
next

Sự kiện: Chương trình ngày hội "Hãy về nhà an toàn"

Tổ chức ngày hội an toàn cho toàn cán bộ công nhân viên nhà máy với chủ đề: Hãy về nhà an toàn mỗi ngày
Ngày tổ chức: 21/07/2011

Chi tiết

Sự kiện: Chương trình ngày hội "Hãy về nhà an toàn"

Tổ chức ngày hội an toàn cho toàn cán bộ công nhân viên nhà máy với chủ đề: Hãy về nhà an toàn mỗi ngày
Ngày tổ chức: 21/07/2011