prev
next

Chi tiết

Sự kiện: Chương trình huấn luyện "Quản lý mối nguy và rủi ro và đào tạo kỹ năng phòng tránh tai nạn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày

Chương trình cung cấp cho nhân viên các kỹ năng cơ bản và nâng cao về phòng tránh tai nạn và rủi ro trong đời sống.

Ngày tổ chức: 14/04/2012

Thời lượng: 04 giờ