prev
next

Sự kiện: Hãy về nhà an toàn mỗi ngày

Thời gian thực hiện: 18 - 28/06/2013

Chi tiết

Sự kiện: Hãy về nhà an toàn mỗi ngày

Thời gian thực hiện: 18 - 28/06/2013

Chương trình được thiết kế dưới hình thức là các buổi nói chuyện, thuyết trình trực tiếp các chủ đề khác nhau nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ của người nghe về an toàn & sức khỏe để phòng tránh tai nạn trong đời sống và công việc; giảm căng thẳng để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các chủ đề của chương trình đa dạng đã được triển khai tại HSBC:

  1. Kỹ năng đối phó trong tình huống bị kẹt trong thang máy;
  2. Kỹ năng thoát hiểm trong tình huống bị kẹt trong phương tiện giao thông bị chìm dưới nước;
  3. Kỹ năng thoát hiểm trong tình huống bị kẹt trong đám đông hỗn loạn và giẫm đạp;
  4. Kỹ năng ứng phó với cướp có vũ trang;
  5. An toàn tại gia đình và an toàn cho trẻ nhỏ
  6. An toàn trong văn phòng và thoát hiểm cao ốc trong tình huống khẩn cấp;
  7. Căng thẳng và kỹ năng quản lý sự căng thẳng