TLV là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng sản xuất và phi sản xuất tại Việt Nam cho các giải pháp quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc;

TLV là tổ chức nghiên cứu, thực nghiệm và ứng dụng các giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR);

TLV là đối tác tin cậy của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Cục An toàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc;

TLV là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai thực hiện các chương trình truyền thông và giáo dục nhận thức an toàn & sức khỏe tại các trường phổ thông và trung học.

TLV là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp an toàn & sức khỏe cộng đồng và an toàn ngoài công việc;