Tại sao huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc cần thiết và quan trọng?

Ở bất kỳ quốc gia nào, pháp luật đều quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động là đảm bảo tối đa về an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc. Khi tai nạn lao động hoặc sự cố xảy ra tại nơi làm việc, người sử dụng lao động thường được yêu cầu đưa ra các bằng chứng nhằm chứng minh sự thực hiện các biện pháp cần thiết kiểm soát về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Thực tế cho thấy, các bằng chứng liên quan đến thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc thường có tính thuyết phục cao. Đồng thời hoạt động này cũng là minh chứng thuyết phục thể hiện tính nhân văncam kết lãnh đạo trong phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; cải tiến liên tục điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc; thậm chí có thể nói hoạt động này đóng vai trò định hướng cho các hoạt động khác về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động tại Việt Nam, giá trị thiết thực của hoạt động này vô cùng hạn chế và mang nặng tính đối phó.

Có rất nhiều các nguyên nhân làm giảm giá trị của nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, một trong hai nguyên nhân hàng đầu chính là năng lực nhân viên tham gia vào hoạt động.

Tổ chức hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, chú trọng phát triển năng lực và kỹ năng nhân viên tham gia vào hoạt động chính là yếu tố quyết định thành công của chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro nói riêng và quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nói chung tại các doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện ba (03) ngày cung cấp cho học viên:

 • Nhận thức cơ bản về mối nguy và rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

Phân loại mối nguy; kỹ năng và phương pháp nhận diện mối nguy

 • Đánh giá rủi ro: Nguyên tắc và phương pháp đánh giá rủi ro
 • Quản lý rủi ro: Các nguyên tắc và ứng dụng thực tế trong quản lý rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc
 • Các nguyên tắc trong việc thiết lập và thực hiện chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc
 • Phân định vai trò và trách nhiệm thực hiện chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro
 • Sử dụng kết quả nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong xây dựng tiêu chuẩn thực hành và thao tác an toàn.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

1. Giới thiệu chung

 • Giới thiệu chung về khóa huấn luyện
 • Học viên giới thiệu bản thân

·         Mong muốn của học viên về khóa học

2. Khái niệm – Định nghĩa

 • Khái niệm cơ bản về nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro
 • Tầm quan trọng của nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

·         Định nghĩa sự thành công và hiệu quả của chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

3.  Nhận thức cơ bản về mối nguy

·         Phân loại mối nguy an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

o   Bài tập nâng cao nhận thức cơ bản về mối nguy

4.  Phương pháp và kỹ năng nhận diện mối nguy

o   Bài tập thực hành nhận diện mối nguy, phân loại mối nguy

5. Kỹ thuật đánh giá rủi ro

·      Nguyên tắc và phương pháp đánh giá rủi ro

 • Bài tập thực hành

6.Giới thiệu và tham khảo Quy trình nhận diện mối nguy & đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

7.Giới thiệu các biểu mẫu sử dụng Nhận diện mối nguy & đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

o   Bài tập: nhận diện mối nguy & đánh giá rủi ro đối với:

o   Khu vực làm việc

o   Thiết bị

o   Công việc

8.Các nguyên tắc trong việc thiết lập và thực hiện chương trình nhận diện mối nguy & đánh giá rủi ro

9.Phân định vai trò và trách nhiệm thực hiện chương trình nhận diện mối nguy & đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

10.Đánh giá rủi ro đối với hành vi và thao tác không an toàn của con người tại nơi làm việc

11.Hướng dẫn các kỹ thuật phân tích thao tác an toàn (JSA)

·      Các nguyên tắc

·      Quy trình từng bước

o   Bài tập thực hành

12.Hướng dẫn sử dụng các thông tin từ các phân tích & đánhg iá mối nguy trong quy trình vận hành & phân tích thao tác an toàn để soạn thảo quy trình an toàn sản xuất

o   Bài tập thực hành

Thông tin khai giảng

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
17/12/15 17, 18, 19/12/2015 1,868,000 vnd/người VND
Ghi chú:
Thời lượng: 6 buổi
Giờ học: 8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h00

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC ONLINE

Để đăng ký tham dự Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây
Lưu ý: (*): bắt buộc điền thông tin

 •   
 • 9/9/1999
 • Kinh doanh/Kế toán/Tài chính
 • KHÓA HỌC KHÁC MÀ BẠN QUAN TÂM:
  Ngoài khóa học này, nếu bạn quan tâm đến Khóa học hoặc Chủ đề nào khác, hãy điền vào ô sau đây. Trân trọng cảm ơn!

 • Mã số xác nhận

Bài viết liên quan