GIỚI THIỆU:

Song song với việc triển khai và hoàn thiện các hoạt động quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, điều quan trọng nhất để xây dựng thành công văn hoá an toàn tại nơi làm việc hướng tới mục tiêu “không có tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” là mỗi thành viên cấp quản lý - những người chịu trách nhiệm cao nhất về an toàn và sức khỏe cho người lao động cần phải được trang bị kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng cơ bản về quản lý và thực hành an toàn vệ sinh lao động.

Vì vậy, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình đào tạo và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cơ bản dành cho cấp quản lý được xây dựng theo yêu cầu và hướng dẫn của Thông tư 27/2013 ban hành ngày 18/10/2013 bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho học viên là các các bộ quản lý ở mọi cấp độ các kiến thức cơ bản về mô hình và tổ chức hoạt động của hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc. Đồng thời khóa đào tạo và huấn luyện cũng trang bị cho các học viên các thông tin cập nhật mới nhất về Chính sách, Pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa; các kỹ năng quản lý cần thiết nhằm duy trì sự hoạt động hiệu quả của hệ thống thông qua việc tối ưu hóa sự tham gia của nhân viên vào các hoạt động an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc.

Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ đồng hành cùng doanh  nghiệp và góp phần quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, không ngừng cải thiện các điều kiện về an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc.

LỢI ÍCH CHO HỌC VIÊN:

Sau khóa đào tạo và huấn luyện, học viên sẽ:

- Hiểu rõ tổng quan hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; các quy định Pháp luật về Chính sách, chế độ bảo hộ lao động.

- Hiểu được nguyên tắc hoạt động và sơ đồ tổ chức nhân sự của hệ thống quản lý an toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc cũng như vai trò & trách nhiệm của mỗi thành viên.

- Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm.

- Nguyên tắc thực hành các hoạt động lãnh đạo và quản lý hệ thống nhằm gia tăng sự tham gia của nhân viên để duy trì hoạt động hiệu quả của hệ thống.

- Các nguyên tắc quản lý an toàn, vệ sinh lao động đối với thiết bị, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

- Các phương pháp và kỹ năng kiểm tra, tự kiểm tra và đánh giá tuân thủ an toàn, vệ sinh lao động.

- Các nguyên tắc thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo thành tích quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại thường gặp trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

- Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Các kỹ năng truyền thông trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN:

Nội dung đào tạo và huấn luyện theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 18/10/2013 bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bao gồm:

I - Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ

1.1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ; các khái niệm, nội dung cơ bản về ATLĐ, VSLĐ;

1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động;

1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATLĐ, VSLĐ;

1.4. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ;

II - Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở

2.1. Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về ATLĐ, VSLĐ;

2.2. Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động;

2.3. Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác ATLĐ, VSLĐ của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất;

2.4. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện ATLĐ, VSLĐ;

2.5. Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động

2.6. Kiểm tra và tự kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ;

2.7. Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ;

2.8. Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

2.9. Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác ATLĐ, VSLĐ;

2.10. Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

2.11. Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

III - Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa

3.1. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất

3.2. Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động;

IV - Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Thông tin khai giảng

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
31/12/69
Ghi chú:
Thời lượng:
Giờ học:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC ONLINE

Để đăng ký tham dự Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây
Lưu ý: (*): bắt buộc điền thông tin

  •   
  • 9/9/1999
  • Kinh doanh/Kế toán/Tài chính
  • KHÓA HỌC KHÁC MÀ BẠN QUAN TÂM:
    Ngoài khóa học này, nếu bạn quan tâm đến Khóa học hoặc Chủ đề nào khác, hãy điền vào ô sau đây. Trân trọng cảm ơn!

  • Mã số xác nhận

Bài viết liên quan