• QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ TẠI NƠI LÀM VIỆC BẰNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG

    QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ TẠI NƠI LÀM VIỆC BẰNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG

    Một chương trình quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc được coi là hiệu quả chỉ khi được chứng minh thông qua: i.) Sự đo lường cho thấy sự thay đổi tích cực các chỉ số về tai nạn lao động, sự cố và bệnh nghề nghiệp; ii.) Sự đo lường về cam kết và nỗ lực ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố và bệnh nghề nghiệp bởi mọi nhân viên trong tổ chức.

    Xem thêm »