• MƯỜI BƯỚC ĐỘT PHÁ GIẢI QUYẾT TẬN GỐC NỖI SỢ HÃI THUYẾT TRÌNH

    Ngày khai giảng: 12/03/2016 Thời gian học: 12/03/2016

    MƯỜI BƯỚC ĐỘT PHÁ GIẢI QUYẾT TẬN GỐC NỖI SỢ HÃI THUYẾT TRÌNH

    Thuyết trình là một kỹ năng và ngày càng trở nên quan trọng đối với nhân viên mọi cấp độ trong tổ chức. Một bài thuyết trình thành công không chỉ bởi việc người nghe hiểu đầy đủ và chính xác thông tin bạn cung cấp mà họ còn cảm thấy hứng thú trong suốt thời gian bạn thuyết trình.

    Xem thêm »